STRONA ARCHIWALNA

Edukacja Domowa w Polsce


Autorzy opracowańMonika i Zdzisław Anulak
Konrad Arciszewski
Jerzy Bajda
Paweł Bartosik
Jolanta Bonar
Danuta i Zbigniew Borys
Katarzyna Brudka
Imelda Chłodna
Marek Czachorowski
Mariusz i Joanna Dzieciątko
Anna Janicka-Galant i Przemek Galant
Barbara Galas
Beata Jachimczak
Dorota Konowrocka
Dorota Konowrocka
Renata i Jan Korab
Stefan Lewandowski
Barbara Pastuszek-Lipińska
Ewa Polak-Pałkiewicz
Andrzej Polaszek
Bogusław Śliwerski
Joanna i Dale Taylor
Jacek Weigl
Łukasz i Magdalena Wojtacha
Monika Wójcik
Marzena i Paweł Zakrzewscy
Anna Zielińska

Redakcja i korektaMarzena i Paweł Zakrzewscy

Skład i łamaniePaweł Zakrzewski

Projekt okładkiMarysia, Ignaś i Pawełek Zakrzewscy

Autorzy zdjęćMonika i Zdzisław Anulak
Danuta i Zbigniew Borys
Joanna i Mariusz Dzieciątko
Anna Janicka-Galant
Dorota Konowrocka
Małgorzata i Andrew Saunders
Marzena i Paweł Zakrzewscy